‘‘Het doel van ‘De Straat op Maat’ is het geven van inspiratie om goede wegen en straten te maken en zo te komen tot leefbare, aantrekkelijke en bereikbare steden en dorpen. Dit op het hele scala van verkeersintensiteiten, van rustig tot druk, van shared space tot stadsstraat.’’

Drie pijlers: verkeersintensiteit, ruimte en identiteit

De opbouw van deze atlas is als volgt. We hebben een groot aantal straten en wegen onderzocht en deze op beeldende wijze beschreven. Deze straten en wegen worden verkeerskundig en ruimtelijk, zowel kwantitatief als kwalitatief in beeld gebracht. Dit doen we aan de hand van drie pijlers.

Verkeersintensiteit

Wat is de verkeersintensiteit op deze straat of weg, hoeveel motorvoertuigen rijden er hier per etmaal?

Ruimte

Wat is de beschikbare ruimte van gevel tot gevel of van voortuin tot voortuin? Welke speelruimte hebben we voor het gehele profiel?

Identiteit

Wat is de identiteit van de straat of van de weg? Is het een stedelijke weg met allerlei voorzieningen of is het bijvoorbeeld een dorpse straat met enkel een woonfunctie? Een identiteit van een straat heeft met een aantal factoren te maken en laat zich niet in één woord uitdrukken. Daarom maken we hierbij gebruik van negen verschillende kenmerken.


Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u graag zelf een straat indienen?